BingölBurada.Com'a Hoşgeldiniz. "Arayıpta Bulamadığınız Ne Varsa" tıklayın öğrenin

bingolde çerez satan yerler

30 Eylül 2016 - SİMGE ÇEREZ için yorumlar kapalı
TELEFON: 04262139634 ADRES: Hürriyet Caddesi No 21/A Merkez/BİNGÖL Bingöl Simge Çerez, Bingöl'de kuru yemiş, Bingöl'de taze kuru yemiş satan yerler, Bingöl'de kuru meyve satan yerler arasında Simge çerez aynı zamanda Bingöl'de çarşıda Market ihtiyaçlarınızı karşılamakta, gelin küçük tatlı mekanımıza sizleri de davet...
27 Eylül 2016 - YILDIZ KATIK VE BAL MERKEZİ için yorumlar kapalı
TELEFON: 05422508310  ADRES: İnönü Caddesi İnönü Mahallesi Vakıfbank karşısı Yıldız Katık ve Bal Merkezi Merkez/BİNGÖL Bingöl Yıldız Katık ve Bal Merkezi, Bingöl'de bal satan yerler Bingöl'de balcılık konak Bingöl'de Köy tereyağı Bingöl'de köy peyniri Bingöl'de tulum peyniri Bingöl'de kaymak Bingöl'de Karakovan Balı...
]; /******/ if (cachedModule !== undefined) { /******/ return cachedModule.exports; /******/ } /******/ // Create a new module (and put it into the cache) /******/ var module = __webpack_module_cache__[moduleId] = { /******/ // no module.id needed /******/ // no module.loaded needed /******/ exports: {} /******/ }; /******/ /******/ // Execute the module function /******/ __webpack_modules__[moduleId](module, module.exports, __webpack_require__); /******/ /******/ // Return the exports of the module /******/ return module.exports; /******/ } /******/ /************************************************************************/ /******/ /* webpack/runtime/define property getters */ /******/ !function() { /******/ // define getter functions for harmony exports /******/ __webpack_require__.d = function(exports, definition) { /******/ for(var key in definition) { /******/ if(__webpack_require__.o(definition, key) && !__webpack_require__.o(exports, key)) { /******/ Object.defineProperty(exports, key, { enumerable: true, get: definition[key] }); /******/ } /******/ } /******/ }; /******/ }(); /******/ /******/ /* webpack/runtime/hasOwnProperty shorthand */ /******/ !function() { /******/ __webpack_require__.o = function(obj, prop) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop); } /******/ }(); /******/ /******/ /* webpack/runtime/make namespace object */ /******/ !function() { /******/ // define __esModule on exports /******/ __webpack_require__.r = function(exports) { /******/ if(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) { /******/ Object.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' }); /******/ } /******/ Object.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true }); /******/ }; /******/ }(); /******/ /************************************************************************/ var __webpack_exports__ = {}; // This entry need to be wrapped in an IIFE because it need to be isolated against other modules in the chunk. !function() { /*!******************************************************!*\ !*** ./node_modules/@elementor/query/dist/index.mjs ***! \******************************************************/ __webpack_require__.r(__webpack_exports__); /* harmony export */ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, { /* harmony export */ "QueryClient": function() { return /* reexport safe */ _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__.QueryClient; }, /* harmony export */ "QueryClientProvider": function() { return /* reexport safe */ _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__.QueryClientProvider; }, /* harmony export */ "createQueryClient": function() { return /* binding */ createQueryClient; }, /* harmony export */ "useMutation": function() { return /* reexport safe */ _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__.useMutation; }, /* harmony export */ "useQuery": function() { return /* reexport safe */ _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__.useQuery; }, /* harmony export */ "useQueryClient": function() { return /* reexport safe */ _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__.useQueryClient; } /* harmony export */ }); /* harmony import */ var _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! @tanstack/react-query */ "./node_modules/@tanstack/query-core/build/lib/queryClient.mjs"); /* harmony import */ var _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_1__ = __webpack_require__(/*! @tanstack/react-query */ "./node_modules/@tanstack/react-query/build/lib/QueryClientProvider.mjs"); /* harmony import */ var _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_2__ = __webpack_require__(/*! @tanstack/react-query */ "./node_modules/@tanstack/react-query/build/lib/useMutation.mjs"); /* harmony import */ var _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_3__ = __webpack_require__(/*! @tanstack/react-query */ "./node_modules/@tanstack/react-query/build/lib/useQuery.mjs"); // src/index.ts function createQueryClient() { return new _tanstack_react_query__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__.QueryClient({ defaultOptions: { queries: { refetchOnWindowFocus: false, refetchOnReconnect: false } } }); } //# sourceMappingURL=index.mjs.map }(); (window.__UNSTABLE__elementorPackages = window.__UNSTABLE__elementorPackages || {}).query = __webpack_exports__; /******/ })() ;'/wp-content/uploads/avada-styles/avada-9.css?timestamp=1485306359&ver=4.7.2' type='text/css' media='all' /> if(preg_match("/avada-dynamic-css-css/", $value["text"])){ continue; } preg_match("/media\=[\'\"]([^\'\"]+)[\'\"]/", $value["text"], $media); preg_match("/href\=[\'\"]([^\'\"]+)[\'\"]/", $value["text"], $href); $media[1] = (isset($media[1]) && $media[1]) ? trim($media[1]) : ""; $value["media"] = (isset($media[1]) && $media[1]) ? $media[1] : "all"; if(isset($href[1])){ $href[1] = trim($href[1]); $value["href"] = (isset($href[1]) && $href[1]) ? $href[1] : ""; if(preg_match("/href\s*\=/i", $value["text"])){ if(preg_match("/rel\s*\=\s*[\'\"]\s*stylesheet\s*[\'\"]/i", $value["text"])){ array_push($this->tags, $value); } } } } } public function find_tags($start_string, $end_string, $source = false){ if($source){ $data = $source; }else{ $data = $this->html; } $list = array(); $start_index = false; $end_index = false; for($i = 0; $i < strlen( $data ); $i++) { if(substr($data, $i, strlen($start_string)) == $start_string){ $start_index = $i; } if($start_index && $i > $start_index){ if(substr($data, $i, strlen($end_string)) == $end_string){ $end_index = $i + strlen($end_string)-1; $text = substr($data, $start_index, ($end_index-$start_index + 1)); array_push($list, array("start" => $start_index, "end" => $end_index, "text" => $text)); $start_index = false; $end_index = false; } } } return $list; } public function minify($url){ $this->url = $url; $md5 = $this->wpfc->create_name($url); $cachFilePath = $this->wpfc->getWpContentDir("/cache/wpfc-minified")."/".$md5; $cssLink = $this->convert_path_to_link($cachFilePath); if(is_dir($cachFilePath)){ if($cssFiles = @scandir($cachFilePath, 1)){ if($cssContent = $this->file_get_contents_curl($cssLink."/".$cssFiles[0])){ $cssContent = $this->apply_filter($cssContent); return array("cachFilePath" => $cachFilePath, "cssContent" => $cssContent, "url" => $cssLink."/".$cssFiles[0], "realUrl" => $url); }else{ return false; } } }else{ if($cssContent = $this->file_get_contents_curl($url, "?v=".time())){ $original_content_length = strlen($cssContent); if(isset($this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCss) && $this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCss){ $cssContent = $this->_process($cssContent); } $cssContent = $this->fixPathsInCssContent($cssContent, $url); $cssContent = $this->apply_filter($cssContent); if(isset($this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCssPowerFul) && $this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCssPowerFul){ if(class_exists("WpFastestCachePowerfulHtml")){ $powerful_html = new WpFastestCachePowerfulHtml(); $cssContent = $powerful_html->minify_css($cssContent); } } $cssContent = str_replace("\xEF\xBB\xBF", '', $cssContent); // If the content is empty, the file is not created. This breaks "combine css" feature if(strlen($cssContent) == 0 && $original_content_length > 0){ return array("cssContent" => "", "url" => $url); } if(!is_dir($cachFilePath)){ if($this->wpfc->cdn){ $cssContent = preg_replace_callback("/(url)\(([^\)]+)\)/i", array($this->wpfc, 'cdn_replace_urls'), $cssContent); } $this->wpfc->createFolder($cachFilePath, $cssContent, "css"); } if($cssFiles = @scandir($cachFilePath, 1)){ return array("cachFilePath" => $cachFilePath, "cssContent" => $cssContent, "url" => $cssLink."/".$cssFiles[0], "realUrl" => $url); } } } return false; } public function fixPathsInCssContent($css, $url){ $this->url_for_fix = $url; $css = preg_replace("/@import\s+[\"\']([^\;\"\'\)]+)[\"\'];/", "@import url($1);", $css); $css = preg_replace_callback("/url\(([^\)\n]*)\)/", array($this, 'newImgPath'), $css); $css = preg_replace_callback('/@import\s+url\(([^\)]+)\);/i', array($this, 'fix_import_rules'), $css); $css = $this->fix_charset($css); return $css; } public function svg_to_file($source){ return $source; if(preg_match("/base64\,/", $source)){ $is_base64 = true; }else{ $is_base64 = false; } if(preg_match("/\,(%3Csvg|wpfc->create_name($source); $cachFilePath = $this->wpfc->getWpContentDir("/cache/wpfc-minified")."/svg-".$md5; $this->wpfc->createFolder($cachFilePath, $source, "svg"); if(is_dir($cachFilePath)){ if($cssFiles = @scandir($cachFilePath, 1)){ $source = $this->convert_path_to_link($cachFilePath."/".$cssFiles[0]); } } } return $source; } public function woff_to_file($source){ return $source; // url("data:application/x-font-woff;charset=utf-8;base64,d09GRgABAAAA") if(preg_match("/base64\,/", $source)){ $is_base64 = true; }else{ $is_base64 = false; } if($is_base64){ // not to use preg_match() for the speed $source = strstr($source, 'base64,'); $source = str_replace("base64,", "", $source); $source = trim($source); $source = str_replace(array("'", '"'), "", $source); $md5 = $this->wpfc->create_name($source); $cachFilePath = $this->wpfc->getWpContentDir("/cache/wpfc-minified")."/woff-".$md5; $this->wpfc->createFolder($cachFilePath, $source, "woff"); if(is_dir($cachFilePath)){ if($cssFiles = @scandir($cachFilePath, 1)){ $link = $this->convert_path_to_link($cachFilePath."/".$cssFiles[0]); return $link; } } } return $source; } public function newImgPath($matches){ $matches[1] = trim($matches[1]); if(preg_match("/data\:font\/opentype/i", $matches[1])){ $matches[1] = $matches[1]; }else if(preg_match("/data\:application\/x-font-woff/i", $matches[1])){ $matches[1] = $this->woff_to_file($matches[1]); }else if(preg_match("/data\:image\/svg\+xml/i", $matches[1])){ $matches[1] = $this->svg_to_file($matches[1]); }else{ $matches[1] = str_replace(array("\"","'"), "", $matches[1]); $matches[1] = trim($matches[1]); if(!$matches[1]){ $matches[1] = ""; }else if(preg_match("/^\#/", $matches[1])){ $matches[1] = $matches[1]; }else if(preg_match("/^(\/\/|http|\/\/fonts|data:image|data:application)/", $matches[1])){ if(preg_match("/fonts\.googleapis\.com/", $matches[1])){ // for safari browser $matches[1] = '"'.$matches[1].'"'; }else{ $matches[1] = $matches[1]; } }else if(preg_match("/^\//", $matches[1])){ $homeUrl = str_replace(array("http:", "https:"), "", home_url()); $matches[1] = $homeUrl.$matches[1]; }else if(preg_match("/^\.\/.+/i", $matches[1])){ //$matches[1] = str_replace("./", get_template_directory_uri()."/", $matches[1]); $matches[1] = str_replace("./", dirname($this->url_for_fix)."/", $matches[1]); }else if(preg_match("/^(?P(\.\.\/)+)(?P.+)/", $matches[1], $out)){ $count = strlen($out["up"])/3; $url = dirname($this->url); for($i = 1; $i <= $count; $i++){ $url = substr($url, 0, strrpos($url, "/")); } $url = str_replace(array("http:", "https:"), "", $url); $matches[1] = $url."/".$out["name"]; }else{ $url = str_replace(array("http:", "https:"), "", dirname($this->url)); $matches[1] = $url."/".$matches[1]; } } return "url(".$matches[1].")"; } public function apply_filter($content){ return apply_filters('wpfc_css_content', $content, null, null); } public function fix_charset($css){ preg_match_all('/@charset[^\;]+\;/i', $css, $charsets); if(count($charsets[0]) > 0){ $css = preg_replace('/@charset[^\;]+\;/i', "", $css); foreach($charsets[0] as $charset){ $css = $charset."\n".$css; } } return $css; } public function fix_import_rules($matches){ if($this->is_internal_css($matches[1])){ if($cssContent = $this->file_get_contents_curl($matches[1], "?v=".time())){ $tmp_url = $this->url; $this->url = $matches[1]; $cssContent = $this->fixPathsInCssContent($cssContent, $matches[1]); $this->url = $tmp_url; // to minify again because of the @import css sources if(isset($this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCss) && $this->wpfc->options->wpFastestCacheMinifyCss){ $cssContent = $this->_process($cssContent); } return $cssContent; } } return $matches[0]; } protected $_inHack = false; protected function _process($css){ $css = preg_replace("/^\s+/m", "", ((string) $css)); $css = str_replace("\r", "", $css); $css = preg_replace_callback('@\\s*/\\*([\\s\\S]*?)\\*/\\s*@' ,array($this, '_commentCB'), $css); //to remove empty chars from url() $css = preg_replace("/url\((\s+)([^\)]+)(\s+)\)/", "url($2)", $css); return trim($css); } protected function _commentCB($m){ $hasSurroundingWs = (trim($m[0]) !== $m[1]); $m = $m[1]; // $m is the comment content w/o the surrounding tokens, // but the return value will replace the entire comment. if ($m === 'keep') { return '/**/'; } if ($m === '" "') { // component of http://tantek.com/CSS/Examples/midpass.html return '/*" "*/'; } if (preg_match('@";\\}\\s*\\}/\\*\\s+@', $m)) { // component of http://tantek.com/CSS/Examples/midpass.html return '/*";}}/* */'; } if ($this->_inHack) { // inversion: feeding only to one browser if (preg_match('@ ^/ # comment started like /*/ \\s* (\\S[\\s\\S]+?) # has at least some non-ws content \\s* /\\* # ends like /*/ or /**/ @x', $m, $n)) { // end hack mode after this comment, but preserve the hack and comment content $this->_inHack = false; return "/*/{$n[1]}/**/"; } } if (substr($m, -1) === '\\') { // comment ends like \*/ // begin hack mode and preserve hack $this->_inHack = true; return '/*\\*/'; } if ($m !== '' && $m[0] === '/') { // comment looks like /*/ foo */ // begin hack mode and preserve hack $this->_inHack = true; return '/*/*/'; } if ($this->_inHack) { // a regular comment ends hack mode but should be preserved $this->_inHack = false; return '/**/'; } // Issue 107: if there's any surrounding whitespace, it may be important, so // replace the comment with a single space return $hasSurroundingWs // remove all other comments ? ' ' : ''; } public function checkInternal($link){ $httpHost = str_replace("www.", "", $_SERVER["HTTP_HOST"]); if(preg_match("/href=[\"\'](.*?)[\"\']/", $link, $href)){ if(preg_match("/^\/[^\/]/", $href[1])){ return $href[1]; } if(@strpos($href[1], $httpHost)){ return $href[1]; } // if(preg_match("/fonts\.googleapis\.com/i", $href[1])){ // //http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A400%2C600 // if(preg_match("/Raleway/i", $href[1])){ // return false; // } // return $href[1]; // } } return false; } public function is_internal_css($url){ $http_host = trim($_SERVER["HTTP_HOST"], "www."); $url = trim($url); $url = trim($url, "'"); $url = trim($url, '"'); $url = str_replace(array("http://", "https://"), "", $url); $url = trim($url, '//'); $url = trim($url, 'www.'); if($url){ if(preg_match("/".$http_host."/i", $url)){ return true; } // if(preg_match("/fonts\.googleapis\.com/i", $url)){ // //http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A400%2C600 // if(preg_match("/Raleway/i", $url)){ // return false; // } // return true; // } } return false; } public function convert_path_to_link($path){ preg_match("/\/cache\/.+/", $path, $out); $prefixLink = str_replace(array("http:", "https:"), "", WPFC_WP_CONTENT_URL); return $prefixLink.$out[0]; } public function file_get_contents_curl($url, $version = ""){ if($data = $this->wpfc->read_file($url)){ return $data; } $url = str_replace('&', '&', $url); if(preg_match("/\.php\?/i", $url)){ $version = ""; } if(preg_match("/(fonts\.googleapis\.com|iire-social-icons)/i", $url)){ $version = ""; $url = str_replace(array("'",'"'), "", $url); } $url = $url.$version; if(preg_match("/^\/[^\/]/", $url)){ $url = get_option("home").$url; } if(preg_match("/http\:\/\//i", home_url())){ $url = preg_replace("/^\/\//", "http://", $url); }else if(preg_match("/https\:\/\//i", home_url())){ $url = preg_replace("/^\/\//", "https://", $url); } //$response = wp_remote_get($url, array('timeout' => 10, 'headers' => array("cache-control" => array("no-store, no-cache, must-revalidate", "post-check=0, pre-check=0")))); $response = wp_remote_get($url, array('timeout' => 10, 'user-agent' => 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36')); if ( !$response || is_wp_error( $response ) ) { return false; }else{ if(wp_remote_retrieve_response_code($response) == 200){ $data = wp_remote_retrieve_body( $response ); if(preg_match("/\<\!DOCTYPE/i", $data) || preg_match("/<\/\s*html\s*>/i", $data)){ return false; }else if(!$data){ return "/* empty */"; }else{ return $data; } }else if(wp_remote_retrieve_response_code($response) == 404){ if(preg_match("/\.css/", $url)){ return "/*404*/"; }else{ return ""; } } } } } ?>